Về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

  Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam                                                               

Chi tiết

Sứ mạng – Tầm nhìn

Đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra giá trị mới, cách làm mới, hiệu quả mới.

Chi tiết

Hệ thống quản trị

Nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Chi tiết

Đơn vị trực thuộc

Hội đồng quản lý, Hội đồng khoa học, các phòng chức năng và văn phòng đại diện

Chi tiết

35+

Dự án đã được ươm mầm cho hệ sinh thái khởi nghiệp

26+

Chương trình đã được tổ chức cho hệ sinh thái khởi nghiệp

400+

Học viên đã tham gia các khoá đào tạo tại Viện Khoa Học Quốc Tế Stanford